Hoppa till sidans innehåll

Kallelse & länk Årsmöte 2021

10 FEB 2021 11:08
 • Uppdaterad: 10 FEB 2021 11:08

KALLELSE till ÅRSMÖTE

Falu Ridklubb

2021-02-21 klockan 16.00

 

Mötet sker digitalt på Teams (länk nederst i kallelsen)

Möteshandlingar kommer att finnas på Falu Ridklubbs hemsida senast 14/2-21

Inga motioner har inkommit

 

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet
 13. Val av ordförande för föreningen
 14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
 15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
 16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22)
 17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
 19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
 20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
 21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
 22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.
 23. Sammanträdets avslutande.

 

 

 

 

VIKTIGT för att komma på mötet:

 

Nedan finns en länk till mötet i teams. Du kan även maila ordf. Anna Torssander (This is a mailto link ) så får du en länk direkt till mötet.

Hör av dig på telefon 070-6528101 om du har problem

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDg1ZGQzMjktNGU2Yy00MjMzLTg5MDItNjlkZWFmNGE3YmEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222008db0e-c8f2-4962-aa85-a4e298d32128%22%2c%22Oid%22%3a%226ca8e8f2-147f-4154-a268-cb9363d0bda3%22%7d

Skribent: Christin Rusack

Länk till Svenska Ridsportförbundet

 


 

 


 

 

Postadress:
Falu RK - Ridsport
Källviksvägen 43
79153 Falun

Kontakt:
Tel: 0761007014
E-post: This is a mailto link

Se all info